Prírodné vedenie

Prírodné vedenie
Prirodzené vodcovstvo je taká zručnosť, ktorú má človek vrodený, s ktorou preberá kontrolu bez toho, aby ho prenasledoval

Čo je prirodzené vodcovstvo?

On Prírodné vedenie Je to štýl vodcovstva, ktorý má ľudí, ktorí vznikajú ako vodcovia pracovných alebo pracovných tímov spontánne, bez toho, aby boli vymenovaní formálne vodcov alebo vodcov.

Prírodný vodca je zvyčajne proaktívny, má iniciatívu a vlastnosti na nasmerovanie skupín ľudí. Zvyčajne tiež robí dobré rozhodnutia na dosiahnutie organizačných cieľov a prijíma zodpovednosť.

Ďalšími vlastnosťami, ktoré definujú prírodného vodcu, sú integrita, zdvorilosť, empatia, štedrosť, odvaha a pokora.

Prírodný vodca nie je oficiálne menovaný V skupine ľudí, organizácie alebo spoločnosti. S plytvaním času a s činmi, ktoré vykonáva, ho skupina uznáva ako vodca. Má podobné vlastnosti ako demokratický vodca: propaguje komunikáciu, vytvára dobré organizačné podnebie, motivuje a počúva vašich spolužiakov.

Charakteristiky prírodného vodcu

- Je vychádzajúce, SAMS Lockcity a schopnosť byť vnímaný ako atraktívnejší.

- Je odolný. Často musí čeliť kritike, urážkam a všetkými druhmi negatívneho správania iných ľudí. Preto je prírodný vodca vrodený, aby sa z týchto situácií dobre zotavil a posunul sa vpred svojimi nápadmi. 

- Zvyčajne má a Dobrá úroveň dôvery Samostatne. 

- Mať Emočnej inteligencie. Osoba, ktorá je schopná rozvíjať prirodzené vodcovstvo, musí byť schopná porozumieť svojim vlastným emóciám a pocitom ostatných. Vďaka svojej emocionálnej inteligencii prinútil ostatných, aby pokračovali bez toho, aby o to museli žiadať.

Môže vám slúžiť: glycina

- Má vysoká energia, Aby sme správne nasmerovali tím a dostali ho na konkrétny cieľ, je potrebné, aby vodca mohol pokračovať v konaní, keď už všetci ostatní hodili uterák.

- Mať Komunikačná kapacita, A ako zrelé si uvedomujú, že ľudia sú ochotnejší sledovať tých jednotlivcov, ktorí sú s nimi schopní komunikovať jasne. 

- Zvyčajne má strategické myslenie To, rovnako ako v prípade schopnosti komunikovať, dokonale so zrelosťou. Naučte sa zmierniť svoju prirodzenú tendenciu konať s určitou schopnosťou reflexie. Týmto spôsobom, keď konečne začne pohybovať svojím tímom, jeho komponenty sú viac pripravené rýchlo dosiahnuť svoje ciele.

- Mať Schopnosť robiť rozhodnutia. Dobrý prírodný vodca je schopný pozorovať svoje prostredie analytickým spôsobom, keď je táto príležitosť predložená. Pri príležitostiach, keď na to nemáte dostatok času, musíte byť schopní zvoliť primeraný postup, aj keď je pod veľkým tlakom.

- Motivuje ostatných. Prírodní vodcovia musia v priebehu rokov získať schopnosť zabezpečiť, aby ostatní ľudia mali pocit, že vykonávajú navrhované úlohy. Táto schopnosť je nevyhnutná pre správne fungovanie tímu, ako aj na dosiahnutie navrhovaných cieľov.

Výhody a nevýhody prírodného vodcovstva

Výhody

- Nie je založená na externe uloženej hierarchii. Naopak, samozrejme, členovia tímu dostanú svojho vodcu ako niekoho bližšie. Normálne to zvýši ich návrhy a bude ich mať väčšiu úctu.

Môže vám slúžiť: negatívny trest: Čo je to a príklady

- Prírodní vodcovia sú zvyčajne oveľa schopní motivovať svojich podriadených a prinútiť ich, aby sa cítili spokojní so svojimi úlohami. Z tohto dôvodu môže mať jeden z týchto ľudí do veľkej miery zlepšiť pracovné prostredie.

- Tím je veľká dôvera vo vodcovi.

- Nepozerá sa na hierarchie a áno v osobných vzťahoch, čo pomáha dosiahnuť prospešné pracovné prostredie.

Nevýhody

- Skutočnosť, že človek vie, ako viesť tím, neznamená, že je tiež odborníkom na úlohu, ktorú musí vykonávať. Keď sa to stane, prírodný vodca môže strácať čas svojej pracovnej skupine alebo ho dokonca presunúť od svojich cieľov.

- Prirodzené vodcovstvo je založené na osobnosti vodcu, preto to nemusí byť príjemné pre všetkých a pri nesprávnych rozhodnutiach môžete opustiť svoj štatút vodcu.

- Mnohokrát nekonajú správne a poškodzujú tím.

- Nie je to vodcovstvo založené na znalostiach, takže niekedy môžete demonštrovať neistotu, vďaka čomu je tím destabilizovaný.

Príklady prírodného vodcovstva

- Príklad prirodzeného vodcovstva je uvedený v Neskoré dospievajúci skupiny v ktorom vzniká vodca, ktorý nebol formálne vymenovaný, ale ako taký prijímajú ostatní členovia.

- V univerzitné skupiny Zvyčajne sa objaví tento typ vodcu, ktorý má prístup k formálnym pozíciám, ako zástupcovia alebo delegáti.

- V organizácie alebo spoločnosti Môžu sa objaviť aj prírodní vodcovia, aj keď existuje formálny vodca s šéfom alebo výkonným pozíciou.

Môže vám slúžiť: Demokratické vedenie

Historické prírodné vodcovia

V celej histórii sa objavilo mnoho postáv schopných viesť tím alebo skupinu vrodených ľudí bez toho, aby museli vedome študovať najlepší spôsob, ako to urobiť. Niektoré z najznámejších sú nasledujúce:

- Mahátma Gándhí.

- Martin Luther King Jr.

- John F. Kennedy.

- Margaret Thatcher.

- Bill Gates.

- George Washington.

- Abrahám Lincoln.

Odkazy

  1. Aké sú charakteristiky prírodného vodcu? Zdroj: CelkovoteamBuilding.com.
  2. 6 vlastností každého prírodovedného vodcu. Zotavené z Forbes.com.